Niže se nalazi kalendar za rezervacije. Nakon odabira željenog razdoblja ispunite formu niže i potvrdite rezervaciju.

30% pologa se plaća kako bi se rezervacija potvrdila, a ostatak do punog iznosa se plaća prije ulaska ili pri ulasku po dogovoru sa vlasnicima.

Nakon vaše rezervacije javit ćemo vam se da sve još jednom potvrdimo.

Kontakt

Od 3.1.2023 – 02.6.2023 minimalno 5 dana (300 Eura/noć, 2100 Eura/tjedan)

Od 3.6.2023 – 30.6.2023 minimalno 7 dana (400 Eura/noć, 2800 Eura/tjedan)

Od 1.7.2023 – 25.8.2023 minimalno 7 dana (600 Eura/noć, 4200 Eura/tjedan – subota je check in)

Od 26.8.2023 – 15.9.2023 minimalno 7 dana (500 Eura/noć, 3500 Eura/tjedan)

Od 16.9.2023 – 23.12.2023 minimalno 5 dana (300 Eura/noć, 2100 Eura/tjedan)

Od 24.12.2023 – 2.1.2024  je 10 dana (400 Eura/noć, 2800 Eura/tjedan)

[booking type=9 nummonths=12 options='{select-day condition="season" for="top-season-1-filter" value="7,14,21,28"},{select-day condition="season" for="top-season-2-filter" value="7,14,21,28"},{select-day condition="season" for="blagdani-filter" value="10"},{select-day condition="season" for="pred-sezona-filter" value="5,10,15,20"},{select-day condition="season" for="pred-sezona-2-filter" value="7,14"},{start-day condition="season" for="top-season-1-filter" value="6"},{start-day condition="season" for="top-season-2-filter" value="6"},{start-day condition="season" for="pred-sezona-filter" value="0,1,2,3,4,5,6"},{start-day condition="season" for="pred-sezona-2-filter" value="0,1,2,3,4,5,6"}']